Ozone Chrono V3

ask frank
ask frank

Farben Chrono V3

Farben Chrono V3 UL

Preise Chrono V3

7m   1939€      UL  2079€

9m   2019€      UL  2179€

11m  2179€     UL  2369€

13m  2299€     UL  2679€

15m  1499€     UL  3199€

18m  2559€     UL  3369€      UL = Ultra Light

ask frank

Fotos Chrono V3

Ozone all kitesports